Tijdschriften

Al meer dan twintig jaar geleden is ons team begonnen met het maken en uitgeven van vaktijdschriften. Bij een tijdschrift gaat het niet alleen om een hoog informatiegehalte en om een intrigerende, aantrekkelijke opmaak, maar ook om zaken die nét zo belangrijk zijn. Het contact met de lezers bijvoorbeeld, de service aan de lezers, het adressenbestand, de eigen tijdschriftpromotie.

Zie als voorbeeld de website van het tijdschrift Schouwen-Duiveland.

Contact

tijdschrift Stad en Lande

grafische ontwerpen, tijdschriften

Doe-us Magazine

brochures, folders en boeken, grafische ontwerpen, tijdschriften

jubileum magazine Appolonia

brochures, folders en boeken, grafische ontwerpen, nieuwsbrieven, tijdschriften

Tijdschrift ’t Brouwsel

grafische ontwerpen, nieuwsbrieven, tijdschriften

tijdschrift ‘Erfgoed magazine’

brochures, folders en boeken, grafische ontwerpen, redactionele artikelen, tijdschriften

tijdschrift ‘Schouwen-Duiveland’

grafische ontwerpen, redactionele artikelen, tijdschriften

tijdschrift ‘Woonmagazine’

grafische ontwerpen, redactionele artikelen, tijdschriften

tijdschrift ‘Stad en Lande’

tijdschriften