Copywriting en ghost-writing

Leidinggevende mensen ontbreekt het vaak aan tijd om toespraken op te stellen of om zelf persberichten te schrijven. Bij TSTP vinden zij soelaas.

Menig commentaar op gebeurtenissen, tal van stellingnames en ontelbare nieuwsfeiten zijn via TSTP-teksten in de pers gebracht en veel, heel veel richtingbepalende toespraken zijn door TSTP verwoord.