Illustraties / beeld

TSTP stond aan de wieg van de computergraphic. Een bijzondere illustratietechniek die zelfverklarend wordt genoemd. In feite is alles mogelijk: topografische kaarten, principetekeningen, plattegronden, diagrammen, grafieken.

Toepassing van deze techniek leidt tot een even boeiend als intrigrerend beeld en bewijst zijn grote toegevoegde waarde elke dag in drukwerken, in films, video of dvd. De computergraphics kunnen ook worden ingezet bij tentoonstellingen en presentaties van uiteenlopende aard. Wat het laatstgenoemde betreft: ze kunnen worden geprojecteerd met alle audiovisuele middelen. Dit laat onverlet hun grote waarde voor drukwerken.

Contact