TSTPb.v. partners in professionele communicatie

Technische illustraties in 3D


Aan de kwaliteit van illustraties wordt veel aandacht besteed. Met name technische onderwerpen vragen om verfijning en fraaie detaillering. Maataanduidingen en andere gegevens moeten helder en duidelijk zichtbaar zijn. Digitale techniek en creativiteit maken het mogelijk om elk project te illustreren. Tweedimensionaal of driedimensionaal.


Artist’s impression van een te restaureren hoeve.
Opengewerkte tekening van een hydrocompact afscheider voor verwerking van regenwater.


Opengewerkte tekening van de totstandkoming van een buisverbinding tussen twee betonnen rioolbuizen.