TSTPb.v. partners in professionele communicatie

Grafisch ontwerp


Digitale techniek, creativiteit en lange ervaring stellen onze medewerkers in staat elk project vorm te geven. Tweedimensionaal of driedimensionaal. Daarbij doet het er niet toe of het om drukwerk gaat of om tentoonstellingen, om websites of om advertenties. Legio zijn de voorbeelden die we kunnen tonen.

TSTP maakt, zo oordeelt de markt, mooie dingen. Kleurrijk, boeiend, leesbaar. Elke uiting van het bedrijf, gemaakt in opdracht van derden, wordt als verrassend ervaren. Zelfs als de inhoud op een vakgebied betrekking heeft dat de lezer niet kent. Doelmatigheid blijft echter het uitgangspunt waarbij bovenal het ontwerp dienstbaar moet zijn aan de inhoud.


Gemeentelijke nota


Boek over bijzondere vrouwen