TSTPb.v. partners in professionele communicatie

Merkregistratie en
merkbescherming


Merken spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Producten en diensten zijn door hun merk makkelijk door de consument te herkennen.

Door middel van merkregistratie kunt u uw merken beschermen. Merkregistratie verschaft de merkhouder niet alleen de zekerheid zijn merken te kunnen blijven gebruiken (tenzij in conflict met een ouder recht), maar ook de mogelijkheid om op te kunnen treden tegen inbreuk op zijn merkrechten.

TSTP beschikt over de nodige kennis op het terrein van het merkenrecht en de juridische bescherming van ideeën, merken, auteursrechten, domeinnamen en handelsnamen.


Beeldmerk